Hoe interessant is een goedkope autoverzekering echt?

Het afsluiten van een (eerste) autoverzekering voor je auto is iets waar je grondig over moet nadenken. Voor veel mensen is het dan ook niet meteen duidelijk welke van de verschillende soorten autoverzekeringen op de markt voor hen nu precies de beste keuze is. Is dat de goedkope autoverzekering of doe je er toch goed aan om te kijken in de richting van een wat meer uitgebreide variant? In ieder geval stellen heel wat mensen zich met recht en rede de vraag hoe interessant een goedkope autoverzekering voor hun nu precies is. Is dat ook een vraag waar jij mee te kampen hebt en waar je maar geen antwoord op kan vinden? Dan kan je het antwoord wellicht wel terugvinden hier op deze pagina!

Welk gevaar schuilt er in de wettelijk verplichte WA-verzekering?

Bovenstaand kopje klinkt nu natuurlijk wel erg negatief. De WA-verzekering kan voor veel mensen zeker en vast een interessante oplossing vormen, maar er is absoluut ook sprake van een keerzijde aan de medaille. De WA-verzekering geniet een aanzienlijke populariteit omdat ze met absolute zekerheid de meest goedkope autoverzekering is op de markt. Voor mensen die het moeten stellen met een beperkt budget voor wat het verzekeren van hun auto betreft is dit dan ook veruit de meest optimale keuze. Waarom kiest niet iedereen er dan gewoon voor om de WA-verzekering af te sluiten voor hun auto? Zeer eenvoudig. 

Hoe interessant een goedkope autoverzekering zoals de WA-verzekering ook mag zijn, de lage kostprijs is het gevolg van het feit dat er ook slechts een zeer beperkt aantal dekkingen worden aangeboden. Veel mensen staan hier in de praktijk helaas niet bij stil. Zij zien dan ook eigenlijk uitsluitend de lage kostprijs die ze meteen over de streep trekt. Geloof ons echter als we zeggen dat dit lang niet altijd de meest optimale keuze is. Wanneer er schade aan je eigen voertuig moet worden betaald zal de WA-verzekering daar immers op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier in tussenkomen. Wees hier dus zeker aandachtig voor.

 Is een goedkope autoverzekering voor jou echt voldoende of niet? 

De hamvraag van deze pagina is dus eigenlijk voor wie een goedkope autoverzekering zoals de WA-verzekering nu echt interessant is en voor wie niet. Dit is een complexe vraag waar we niet zomaar meteen een duidelijk antwoord op kunnen geven. Betekent dit dat we jou een sprong in het diepe laten wagen? Uiteraard niet, integendeel. Wat we op deze pagina gaan doen is even de verschillende zaken die het antwoord op deze vraag beïnvloeden uitvoerig bestuderen. Op deze manier zal jij aan het einde van deze pagina perfect in staat zijn om voor jezelf uit te maken of een goedkope autoverzekering afsluiten voor jou nu wel of niet de beste keuze is. 

1.) Heb je gekozen voor een nieuwe of een tweedehandse auto?

De eerste vraag die je, je voor het afsluiten van een eenvoudige, goedkope autoverzekering moet stellen heeft betrekking tot de waarde van het voertuig. Dit maakt direct een significant verschil. De goedkope autoverzekering, aldus de wettelijk verplichte WA-verzekering dekt uitsluitend schade in aan het voertuig van derden. Dit betekent dat je bij een ongeval niet kan rekenen op een vergoeding van schade aan je eigen auto. Bij een tweedehandse auto die niet veel geld heeft gekost is dit risico nog te overzien. Bij een gloednieuwe, dure wagen ligt dat natuurlijk helemaal anders. In dat geval zal je dan ook met absolute zekerheid willen dat de verzekeraar tussenkomt in de geleden schade. Het afsluiten van enkel en alleen een WA-verzekering is in dat geval dus helaas geen mogelijkheid meer. 

2.) Hoeveel kilometers leg je jaarlijks af met de auto?

Of een goedkope autoverzekering voor jou al dan niet voldoende is, is eveneens afhankelijk van het aantal kilometers die je op jaarbasis doet. Voor veel mensen geldt dat ze slechts een beperkte hoeveelheid aan kilometers rijden, bijvoorbeeld omdat ze de auto enkel en alleen gebruiken voor het woon-werkverkeer. Dat is geen probleem, maar het afsluiten van een all risk autoverzekering is dan (een aantal uitzonderingen daar gelaten) wellicht een beetje teveel van het goede. Kiezen voor een goedkope autoverzekering zoals de verplichte WA kan in dat geval dan ook een veel betere keuze zijn. Voor deze doelgroep is het afsluiten van een eenvoudige, voordelige autoverzekering dan ook gewoon wel perfect mogelijk.

Extra zaken die de kostprijs van je autoverzekering altijd beïnvloeden

Door het doornemen van de hierboven aangegeven informatie zal je kunnen vaststellen dat een goedkope autoverzekering voor jou lang niet in elke situatie de beste keuze is. Voor veel mensen zijn er echter nog een aantal extra factoren die roet in het eten kunnen gooien. Het spreekt voor zich dat we je ook deze niet willen onthouden. 

1.) Het eigen risico dat geldt voor jouw autoverzekering

Het eigen risico dat van toepassing is op je autoverzekering heeft een directe invloed op de hoogte van de verzekeringspremie die je moet betalen. Standaard wordt er door de verzekeraar een eigen risico bepaald dat ergens de kerk in het midden houdt. Wat betekent dat nu concreet? Dat het gemiddelde eigen risico ervoor zorgt dat enerzijds dat eigen risico betaalbaar blijft terwijl anderzijds de periodieke verzekeringspremie toch kan worden gedrukt. Ligt de premie voor jou toch nog niet voldoende laag? Dan kan je er altijd voor kiezen om ze nog verder te drukken door het eigen risico op te trekken. Let wel, je moet er wel rekening mee houden dat je het eigen risico bij een schadegeval dan nog wel moet kunnen ophoesten. 

2.) Wat bij een negatief schadeverleden?

Voor meer mensen dan je in eerste instantie mogelijks zou vermoeden is het in de praktijk nagenoeg onmogelijk geworden om een echt goedkope autoverzekering af te sluiten. De reden daarvoor gaat schuil in het feit dat men daarvoor over een te negatief schadeverleden beschikt. Dit negatief schadeverleden wordt in de hand gewerkt door het feit dat je bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik betrokken bent geraakt in een ongeval met verwijtbare schade. Dit maakt het risico voor de verzekeraar om jou te verzekeren groter waardoor de kans op een goedkope autoverzekering aanzienlijk afneemt. Ook je schadeverleden als bestuurder is dus beslist een belangrijk punt om bij stil te blijven staan indien jij goedkoop je auto verzekeren wil.