Speel op safe, verzeker ook je mobiel

Kan jij je in deze tijd waar we onze mobiele telefoon continu in onze handen voorstellen dat er ook een tijd was dat we leefden zonder dit apparaat? Deze periode lijkt nu wel eeuwen geleden. De mobiele telefoon lijkt naast eten en drinken ook een van de eerste levensbehoeften te zijn geworden. Natuurlijk bellen we ermee en versturen we berichtjes, maar het is ook een agenda en een fotoboek waar de mooiste herinneringen worden opgeslagen. Dan zou het zonde zijn als er iets met je mobiele telefoon gebeurt. Daarom is het voor jou wellicht een goede optie om ook een mobiele apparatuurverzekering af te sluiten.

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Het klinkt misschien wat cliché, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat geldt ook zeker voor je mobiele telefoon. Je legt je mobiel bijvoorbeeld zonder na te denken op het hoekje van een kast en gaat daarna druk bezig in huis. Tijdens het stofzuigen stoot je de telefoon van de kast af, waardoor het apparaat vrij hard op de grond valt. Het resultaat: een kapot scherm. Je kan je Samsung of iPhone repareren bij door een specialist bij een telefoonwinkel. Het is ook mogelijk om een verzekering af te sluiten voor je mobiele telefoon. Zo kan je vaak deze kosten vergoed krijgen wanneer er sprake is van schade. Helemaal handig wanneer de garantieperiode van je mobiele telefoon net is verlopen.  

Let op de polisvoorwaarden

Niet elke verzekering voor mobiele apparatuur is hetzelfde. Let daarom altijd goed op de polisvoorwaarden. De ene verzekering biedt bijvoorbeeld een dekking aan wanneer er sprake is van schade in huis, door reparatie en diefstal. De andere polis dekt weer gevallen als diefstal, verlies en brand- en waterschade. Verdiep je daarom eerst online in de verzekeringen die worden aangeboden en welk bedrag je hier maandelijks of jaarlijks voor moet betalen. Daarnaast is het ook verstandig om te kijken of je in het geval van schade het complete bedrag van je telefoon terugkrijgt of een deel van het bedrag en of er sprake is van een eigen risico. Hoe dan ook, door het ruime aanbod is er voor iedereen wel een een geschikte verzekering te vinden.

laptop-1483974_640

Ook andere mobiele apparatuur

Je mobiele telefoon valt onder de noemer ‘mobiele apparatuur’. Dat betekent dus dat er meerdere apparaten zijn die je kunt verzekeren. Onder deze noemer vallen eigenlijk alle apparaten die beeld en geluid op kunnen nemen, zoals tablet, camera’s, laptops, e-readers en dockingstations. Helemaal handig wanneer je op vakantie gaat en graag van muziek wilt genieten of een filmpje wilt kijken terwijl je met een cocktail aan het zwembad ligt. Kijk ook in dit geval goed hoe je de apparaten toe kunt voegen aan je verzekering.

Wat houdt een WMO precies in?

Heb jij al eens uitgezocht, of je mogelijk in aanmerking komt voor WMO? WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning en is gericht op mensen, die niet langer volledig zelfstandig kunnen leven. Met de WMO is het voor hen mogelijk om in hun eigen huisje te blijven wonen, zonder dat zij direct naar een verzorgingstehuis hoeven. Om dit mogelijk te maken, krijgen zij via de Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bij hun leven in huis. Hulp via de WMO wordt in verschillende vormen aangeboden. Daarbij is ook de hoogte van de financiële vergoeding afhankelijk, van de manier waarop de WMO voor jouw situatie wordt ingevuld.

Werking van de WMO

Met de WMO is het voor hulpbehoevende mensen mogelijk om verschillende voorzieningen aan te vragen of (gedeeltelijk) te laten financieren. Dit geldt niet alleen voor senioren, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die met een ernstig ongeluk te maken hebben gehad. Als gevolg van dit ongeluk kunnen zij mogelijk niet langer zonder hulp leven. Denk aan mensen die als gevolg van zo’n ongeluk niet meer kunnen lopen. In dit geval kan een rolstoel, een rollator of bijvoorbeeld krukken wenselijk zijn. Je hoeft dit niet zelf te financieren, maar kunt een vergoeding aanvragen via de WMO.

Verschillende soorten voorzieningen

Het aanvragen van een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning kan binnen drie categorieën, namelijk: de algemene voorzieningen, de maatwerkvoorzieningen en de vervoervoorzieningen. Een aanbieder van zorg kan je meer vertellen over de mogelijkheden die je hebt als je medische zorg of hulpmiddelen nodig hebt. Houd er rekening mee, dat veel medische behandelingen onder je zorgverzekering vallen. Hier hoef je de WMO zodoende niet voor te gebruiken. Bij het aanvragen van een vergoeding vanuit de WMO zal je eerst een gesprek met een sociaal wijkteam voeren. Zij beoordelen of je de hulp nodig hebt en zo ja, in welke vorm.

Wanneer is een fietsverzekering interessant voor mij?

Zeker wanneer je een dure fiets in de schuur hebt staan, kan het afsluiten van een fietsverzekering interessant zijn. In dit artikel geven we voorbeelden van situaties, waarin een dergelijke verzekering goed van pas komt. Wist je bijvoorbeeld dat ook schade aan je fiets gedekt kan worden via een fietsverzekering? Op het moment dat je mobiliteit afneemt, kan het prettig zijn om schade aan je dure elektrische fiets niet zelf te hoeven bekostigen. Vaak lopen de kosten voor het herstel van schade al snel op!

Dekking van een fietsverzekering

Om te kunnen beoordelen of een fietsverzekering ook wat voor jou is, doe je er verstandig aan om kritisch naar de dekking van deze verzekeringen te kijken. Welke schade wordt gedekt en welke schade valt niet onder de fietsverzekering? Hoe zit het met schade aan accessoires van de fiets? Vallen deze standaard onder de fietsverzekering, of heb je hier een aanvullende verzekering voor nodig? Enzovoorts. In de polisvoorwaarden van de verschillende fietsverzekering kun je hier meer informatie over vinden.

Tip: kijk ook naar schade die niet wordt gedekt! Dit geldt bijvoorbeeld voor slijtage aan de fiets, schade of diefstal bij een fiets die niet op slot stond, enzovoorts.

Online een vergelijking maken tussen verzekeringen

De goedkoopste fietsverzekering vind je heel eenvoudig met een online vergelijkingstool. Er zijn verschillende websites, waarop dergelijke tools worden aangeboden. Een fietsverzekering afsluiten wordt zo heel eenvoudig! Vaak kun je vanuit een dergelijke tool direct een fietsverzekering afsluiten. Zeker bij dure fietsen is het afsluiten van een fietsverzekering meer dan het overwegen waard.

Tip: zorg er altijd voor, dat je de factuur van een aangekochte fiets goed bewaart. Scan de factuur bij voorkeur in, om te voorkomen dat de inkt steeds minder goed leesbaar wordt. Deze factuur kan je nodig hebben om schade aan de fiets vergoed te krijgen. 

Wat vergoedt mijn zorgverzekering?

Een zorgverzekering is verplicht in Nederland. De meeste mensen kiezen voor een basisverzekering en dit is voor veel mensen ook genoeg.  Met een basisverzekering wordt namelijk veel gedekt. Denk hierbij aan: anticonceptie, huisartsenbezoek, kraamzorg , dieetadvies of ergotherapie. Helaas moeten sommige mensen wel een andere verzekering afsluiten om bepaalde producten te kopen. Denk hierbij aan het behandelen van eczeem, zonnebrandmiddelen, oogdruppels, kerulac.

Behandelen van eczeem


Veel mensen in Nederland hebben last van eczeem. Ze gebruiken hier middelen voor zoals bepanthen, maar deze producten worden vaak niet vergoed uit het basispakket. Hiervoor is een aanvullend pakket nodig. Als je vaak last hebt van eczeem is het verstandig om een aanvullend pakket aan te schaffen.  Hiermee kan je veel geld besparen voor het kopen van bepanthen.

Zonnebrandmiddelen


Sterke zonnebrandmiddelen worden ook niet vergoed uit het basispakket. Zonnebrandmiddelen met factor 50 of 60 zijn vaak enorm duur, maar wel noodzakelijk voor mensen die snel verbrand worden.  Een aanvullende verzekering vergoed dit wel.

Oogdruppels


Ook speciale oogdruppels worden niet vergoed uit het basispakket.  Denk bijvoorbeeld aan oogdruppels voor mensen met het syndroom van Sjögren of mensen die de oogaandoening keratocunjunctivitis hebben. Een aanvullende verzekering vergoed dit wel.

Kerulac


Kerulac is een middel dat wordt genomen door mensen met lactose intolerantie. Dit is het onvermogen op melksuiker te verteren waardoor er darmklachten ontstaan. Ongeveer 2 procent van de mensen in Nederland heeft dit. Met totaal 17 miljoen mensen in Nederland zijn dit dus veel mensen. Voor deze mensen is het aan te raden om een aanvullende verzekering te nemen.

Er zijn dus veel producten die niet worden vergoed in het basispakket. Heb je deze producten wel nodig? Kies dan voor een aanvullende verzekering om de kosten te beperken.

Wordt een traplift (deels) vergoed door de zorgverzekering?

Bij het laten plaatsen van een traplift in huis zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Zo moet je voldoende ruimte in huis hebben om de traplift kwijt te kunnen. Je hebt hierbij de keuze uit een platformlift met een compleet platform en een traplift met een stoeltje. Daarbij spelen ook de traplift kosten een rol bij de keuze die je maakt. Wist je dat veel aanbieders van trapliften ook tweedehands modellen aanbieden? Met een tweedehands traplift hoeft een dergelijk hulpmiddel helemaal niet zoveel te kosten. Op internet lees je hier meer over.

Ook kun je in aanmerking komen voor een vergoeding om de traplift in huis te laten plaatsen. Zowel verzekeraars als gemeentes keren vergoedingen uit. Lees snel verder, om te zien of dit ook voor jou geldt.

Vergoeding afhankelijk van je verzekering

Het is afhankelijk van de (aanvullende) verzekeringen die je afgesloten hebt, of je in aanmerking komt voor een vergoeding voor de traplift in huis. Houd er hierbij rekening mee dat een traplift vaak niet volledig vergoed wordt. Het gaat hierbij om een gedeeltelijke vergoeding. Op basis van de afgesloten verzekering zal de verzekeraar hulp bieden bij het bekostigen van de traplift. In de polisvoorwaarden van je verzekering kun je hier meer informatie over vinden.

Gemeentes bieden soms ook vergoedingen

Niet alleen via een verzekeraar kun je in aanmerking komen voor een vergoeding. Ook via de gemeente worden regelmatig vergoedingen uitgekeerd voor het plaatsen van een traplift in huis. Het is hierbij afhankelijk van de gemeente waarin je woont, of dit ook voor jou geldt. Op de website van de gemeente, of via het gemeenteloket, kun je hier vaak meer informatie over vinden. Door dergelijke vergoedingen aan te vragen, hoeft de investering in een nieuwe traplift helemaal niet zo groot te zijn.

DE ARBOWETGEVING

Wat is de arbowetgeving precies?

De arbowetgeving, ook wel arbowet of arbeidsomstandighedenwet is een wet om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werkgevers en werknemers te bevorderen. Het uiteindelijke doel van deze wet is om ziekten en ongevallen die veroorzaakt worden door het werk te voorkomen.  Door middel van deze wet hebben werkgevers en werknemers een aantal verplichtingen. In 2007 is de arbowet vereenvoudigd. De arbeidsomstandighedenwet is verdeeld in drie niveaus. Dit zijn de arbowet, het arbobesluit en de arboregeling.

Wat staat er in de arbowet?  

 

De arbowet is de basis van de arbeidsomstandighedenwet. De bepalingen die in deze wet staan gelden op alle plekken waar arbeid wordt verricht. Onze arbowetgeving is een kaderwet, dit is een wet waar algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures geregeld worden, maar de wet bevat geen concrete regels. Het arbobesluit is een verdere uitwerking van de arbowet. Er staan regels in waar werkgevers en werknemers zich verplicht aan moeten houden, dit is om arbeidsrisico’s tegen te gaan. In deze wet staan ook een aantal regels die afwijken/aanvullen, deze zijn voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. De arboregeling is nog een verdere uitwerking van de arbowetgeving. In de arboregeling staan concrete regels en voorschriften waar een bedrijf aan moet voldoen. Er staan eisen in voor bijvoorbeeld arbeidsmiddelen en er staat in hoe een arbodienst zijn taken uit moet voeren. Deze regels en voorschriften zijn ook allemaal verplicht voor zowel werkgever als werknemer.  

Overige wetgeving

 

Daarnaast is er nog een overige wetgeving. Hierin staan een aantal wetten die werknemers beschermen in hun werk. In de overige wetgeving staan: De arbeidstijdenwet, wet arbeid en zorg, de wet verbetering Poortwachter, Algemene Wet Gelijke Behandeling, wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekten, wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, tabakswet, Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht. In deze wetten staan onder andere de regeling van vakantiedagen en verlof en het verbieden van onderscheid maken tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid.  

 

Wat zijn de verplichtingen van werkgevers?

Er zijn een aantal verplichtingen van werkgevers opgenomen in de arbeidsomstandigheden -wet. Ten eerste moet de werkgever een arbo beleid moet ontwikkelen en uitvoeren, dit betekent dat het verrichte werk geen slechte gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers mag hebben. Werkgevers moeten de grootste gevaren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in de kern aanpakken en veranderen. Ze moeten de werkplek, de middelen, methodes en inhoud van het werk zo goed mogelijk aanpassen aan de werknemers. Werkgevers moeten monotone en tempogebonden arbeid zo veel als mogelijk voorkomen. Als volgt moeten ze een Risico-inventarisatie en -evaluatie + een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Ook moeten ze ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn voorkomen en beperken. Werkgevers moeten voorlichting geven aan werknemers over alles in en rondom het bedrijf. Ze moeten arbeidsongevallen en beroepsziekten melden en registreren. Ze moeten voorkomen dat er gevaar is voor derden door de arbeid van de werknemers. Als laatste moeten werkgevers werknemers voorstellen om een keer in de zoveel tijd een arbeidsgezondheids onderzoek te doen.    

Wat zijn de verplichtingen van werknemers?

Naast de verplichtingen van werkgevers hebben werknemers ook een aantal verplichtingen. Ten eerste moeten ze op de juiste manier omgaan met gevaarlijke en schadelijke stoffen. Ze moeten beveiligingen op arbeidsmiddelen op de juiste manier gebruiken en niet aanpassen of weghalen. Werknemers moeten beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken en op de bestemde plek opbergen. Daarnaast moeten ze meedoen aan de instructie die de werkgever geeft en de werkgever inlichten als hij/zij gevaren opmerkt voor de veiligheid of gezondheid van werknemers. Als laatste moeten werknemers en deskundige personen bijstaan bij verplichtingen indien dit nodig is.  

 

Hoe kun je als bedrijf voldoen aan de arbowet?

Als bedrijf moeten de werknemers en de werkgevers aan de verplichtingen voldoen. Ook moet het bedrijf aan alle regels, voorschriften en eisen uit de arboregeling voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor de werkplaats, daarin wordt bepaald hoeveel vierkante meter voor bepaalde benodigdheden zijn vereist. Door de vereenvoudiging van de wet in 2007 is er een arbocatalogus. Werkgevers en werknemers kijken samen hoe het bedrijf het beste aan de voorschriften en eisen kan voldoen. Dit wordt allemaal opgenomen in een arbocatalogus. Een bedrijf kan zich aansluiten bij een catalogus uit hun branche, of ze kunnen er zelf een opstellen. De inspectie SZW controleert en toetst de arbocatalogus. Er is ook een inspectie die checkt of alle voorschriften en eisen worden uitgevoerd zoals dat zou moeten.

In het kort

De wet zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers zich aan verplichtingen houden en de arbeid zo veilig mogelijk is. Er wordt gecontroleerd of het bedrijf aan alle voorschriften en eisen voldoet. Kortom, de arbowet staat voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Accountantskantoor Apeldoorn: diensten

Op zoek naar een accountantskantoor in Apeldoorn? Een accountantskantoor is eigenlijk onmisbaar voor ieder bedrijf. Wanneer u de administratie goed op orde wilt hebben, kan dit kantoor u daar namelijk uitstekend bij helpen. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren. Door de administratie op orde te houden, voorkomt u tal van vervelende problemen. Denk bijvoorbeeld aan naheffingen of extra belastingen alleen maar omdat u papieren niet in orde zijn of niet op tijd zijn ingestuurd.

Een accountantskantoor gevestigd in Apeldoorn helpt u om dit te voorkomen. Alle diensten van een accountantskantoor zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat uw administratie tot in het kleinste detail is geregeld en natuurlijk aan alle eisen voldoet. Daarbij is het niet eens van belang of het om een kleine administratie gaat of de administratie van een heel groot bedrijf. Een accountantskantoor gevestigd in Apeldoorn is namelijk in beide gevallen in staat om alles van u over te nemen en het tot in de puntjes te verzorgen!

Een Accountantskantoor in Apeldoorn: werkzaamheden

Kortgezegd kunt u bij accountantskantoor KRC Van Elderen terecht voor al uw financiële problemen of vraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van de jaarrekening en het bijhouden van de administratie. Ook voor belastingadvies kunt u bij een accountantskantoor in Apeldoorn uitstekend terecht. Daarbij gaat het niet alleen maar om zoveel mogelijk winst te halen, maar ook om slim en duurzaam in de toekomst te investeren. Dat kan onder andere door zorgvuldig en verstandig met de omzet van het bedrijf om te gaan en dit om de juiste manier te besteden. Daardoor ontstaat er namelijk een overschot waardoor de toekomst van uw bedrijf er uitstekend uit ziet.

Ook de jaarrekening opstellen is vanzelfsprekend van groot belang. Er moet een jaarverslag, een winst- en verliesrekening en een balans opgemaakt worden. U kunt natuurlijk heel veel tijd besteden door dit zelf te doen. Het is echter veel eenvoudiger om dit aan KRC Van Elderen uit te besteden. Dit accountantskantoor in Apeldoorn weet precies hoe u deze jaarrekening het beste kunt opstellen en kunt u dan ook perfect helpen!

Gezond bedrijf runnen? Accountantskantoor Apeldoorn helpt u!

Het runnen van een goed bedrijf begint altijd met ervoor te zorgen dat financieel alles op orde is en dat het bedrijf financieel gezond is. Dat kunt u het beste direct bij de start van het bedrijf al mee beginnen. Denk daarbij aan het kiezen van de goede rechtsvorm en andere activiteiten waardoor u meer inzicht krijgt in de toekomstige financiële situatie. Het eerder genoemde accountantskantoor in Apeldoorn kunt u helpen om het bedrijf te starten de juiste keuzes te maken. Daardoor wordt de kans op succes vele malen groter.

Audits van KRC Van Elderen in Apeldoorn

Loopt uw bedrijf goed? Dan wilt u dat natuurlijk ook graag zo houden. Door een audit uit te voeren door een accountantskantoor in Apeldoorn krijgt u snel een duidelijk overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Daarbij ziet u ook direct of u, economisch gezien, op de juiste weg bent. Zo’n audit is overigens niet enkel bedoeld om inzicht te krijgen, maar kan ook als een hulpmiddel worden gezien om bepaalde zaken te veranderingen of als een controle van een ander belastingkantoor.

Kies voor zekerheid!

Bent u op zoek naar een goed en professioneel accountantskantoor in Apeldoorn? Wilt u er zeker van zijn dat de administratie volledig op orde is? Dan is KRC Van Elderen absoluut de beste optie. KRC Van Elderen heeft klanten in tal van branches en helpt zowel kleine als grote bedrijven. Voor meer informatie kunt uiteraard altijd een bezoek brengen aan de website van KRC Van Elderen.

Het doolhof van uitvaartverzekeringen

Het is iets waar je liever niet mee bezig bent. Het afsluiten van uitvaartverzekering. Dit karweitje is natuurlijk erg confronterend, aangezien het over jouw eigen afscheid gaat. Het helpt hierbij ook niet dat de wereld van deze verzekeringen heel complex is. Er zijn veel verschillende types verzekeringen die allemaal andere dingen dekken. Het kost dus wel wat tijd om de juiste verzekering te vinden. Om jou op weg te helpen, hebben we hier alle belangrijke verzekeringstypen naast elkaar gezet. De belangrijkste types verzekeringen zijn de naturaverzekering, de kapitaalverzekering, de combinatieverzekering en de natura sommenverzekering.

De naturaverzekering

De naturaverzekering is een uitvaartverzekering die diensten en standaard producten, zoals een grafkist, dekt. Bij deze verzekeringssoort krijg je dus geen geldbedrag uitbetaald. Welke diensten en producten vergoed worden is sterk afhankelijk van de verzekering die je afsluit.

Alle basisbenodigdheden, zoals vervoer en grafkist, zitten bijna overal bij inbegrepen. Luxere diensten en producten, zoals een grafsteen of persoonlijk graf, zitten vaak alleen in de duurdere naturaverzekeringen. De verzekeraar heeft hier veel invloed op de uitvaart aangezien zij deze vergoeden en regelen. Het voordeel hiervan is dat deze zorgen niet op het bordje van je nabestaanden terecht komt.

De kapitaalverzekering

De kapitaalverzekering is een uitvaartverzekering die een geldbedrag uitkeert. Bij dit type verzekering worden totaal geen diensten of producten vergoed. De uitvaart dient bekostigd te worden met het uitgekeerde bedrag. Dit betekent dat je alles van begin tot eind zelf moet regelen. Het voordeel hiervan is dat je veel keuzevrijheid hebt.

De natura sommenverzekering

De natura sommenverzekering is bijna identiek aan de kapitaalverzekering. Het enige noemenswaardige verschil is dat je bij de natura sommenverzekering verplicht bent het volledige bedrag aan de uitvaart te besteden.

De combinatieverzekering

De combinatieverzekering is een uitvaartverzekering die elementen van de naturaverzekering en de kapitaalverzekering combineert. Een combinatieverzekering bevat nog steeds een pakket aan diensten en producten die door de verzekeraar geregeld wordt. Daarnaast krijg je nog een geldbedrag uitgekeerd dat je kan besteden om de uitvaart te personaliseren.  

Neem de tijd

Nu je weet wat er zich allemaal bevindt in het doolhof van verzekeringen, moet je de tijd pakken om een goed besluit te nemen. Kijk en vergelijk en zorg dat je een uitvaartverzekering vindt die bij jouw wensen past.

Zo breng je het beste de arbo preventie in kaart

Als organisatie dien je de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in kaart te brengen. Al vanaf 1 januari 1994 geldt voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers) deze plicht. Hierbij is het Plan van Aanpak een verplicht onderdeel vanuit de RI&E. Een RI&E dien je als organisatie zelf uit te voeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit door een erkende partij gedaan worden. Wanneer dit binnen de organisatie plaatsvindt, gebeurt dit doorgaans door een preventiemedewerker.

De stappen

Bij de RI&E dien je een aantal stappen te doorlopen. We doorlopen de stappen even kort.

Stap 1 – Inventarisatie

Het is belangrijk dat alle risico’s in een organisatie in kaart worden gebracht. Deze worden ingevuld op de inventarisatielijst. Hierbij worden de werkrisico’s ingedeeld in risicosoorten. Door te werken met vragenlijsten kan worden voorkomen dat risico’s over het hoofd worden gezien. Deze vragenlijsten bestaan uit drie onderdelen te weten: fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s.

Stap 2 – Evaluatie

Bij de evaluatie wordt bepaald hoe groot een risico is. Vergelijk alle risico’s die zijn geïnventariseerd en priorteer deze. Dit is namelijk nodig voor het plan van aanpak. Stel jezelf hierbij de volgende vragen: Hoe groot is de kans op dit risico? Hoe vaak kan dit voorkomen? Hoeveel medewerkers lopen gevaar? Wat zijn eventuele gevolgen?
Tip: een digitaal ri&e instrument kan hierbij helpen

Stap 3 – Plan van aanpak
Misschien wel het belangrijkste, u heeft nu een to do lijst. Hierbij geef je nu aan welke maatregelen er genomen worden om de risico te minimaliseren. Om succesvol te zijn, pak je de oorzaak bij de bron aan, in plaats van bij het gevolg. Voorkomen is immers beter dan genezen. Geef aan wat er voor nodig is, wanneer je ermee aan de slag gaat, wat de kosten zijn en geef ook aan wanneer de maatregel is ingevoerd. Hier kan de inspectie namelijk naar vragen.

Stap 4 – Toetsen
Naast alle reeds genomen maatregelen dient de RI&E getoetst te worden. Volgens de wet dient de RI&E in de meeste gevallen getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst. Wanneer de organisatie bestaat uit minder dan 25 medewerkers hoeft het in sommige gevallen niet. Wanneer er in de branche een erkend ri&e instrument beschikbaar is, hoeft de RI&E niet getoetst te worden.

Stap 5 – Werk aan de winkel

Wanneer alle stappen zijn doorlopen, begint het pas echt. Alle genomen maatregelen dienen uitgevoerd te worden. In het plan van aanpak staat wie wat zal doen en binnen welk termijn. Dit zal dus ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten gaan worden. Vraag desgewenst RI&E advies in.

Tot slot is het raadzaam om jaarlijks het plan van aanpak te updaten. Zijn alle afspraken nagekomen? Een RI&E is dus altijd dynamisch. Zijn er nieuwe situaties ontstaan?

Succes!

Wat zijn de voorwaarden voor een grijs kenteken verzekering?

Huh, een grijs kenteken? Alle Nederlandse kentekens zijn toch geel? Maak je geen zorgen, je hebt niets gemist. Grijs kenteken is slechts een benaming die we geven aan voertuigen die verzekerd zijn voor zakelijk gebruik.

Wat is een grijs kenteken verzekering?

Een grijs kenteken verzekering is een andere benaming voor een bestelautoverzekering. Je herkent een grijs kenteken aan het feit dat de letters op de nummerplaat beginnen met een B of een V. Voorheen was het kentekenbewijs deel 1 van deze verzekering grijs. Tegenwoordig is het gewoon een groene kaart en herken je een grijs kenteken alleen nog aan de nummerplaat.

Voordelen grijs kenteken verzekering

Een grijs kenteken verzekering afsluiten kan je als ondernemer zeker voordelen opleveren. Zo krijg je onder andere een belastingvoordeel en hoef je dus minder belasting te betalen met een dergelijke verzekering. Ook betaal je minder wegenbelasting met een grijs kenteken verzekering.

Voorwaarden grijs kenteken verzekering

Voordat je belastingvoordeel kunt halen met een grijs kenteken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere:

  • Je moet een BTW-nummer hebben en ondernemer zijn. Hiervoor is een getekende verklaring nodig
  • Minimaal 10% van de gereden kilometers moet zakelijk zijn
  • De bestelauto moet voldoen aan bepaalde voorwaarden qua hoogtes en groottes.

Verschillende soorten voertuigen voor grijs kenteken verzekering

Je kunt verschillende soorten voertuigen verzekeren met een grijs kenteken verzekering. Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende auto’s waarvoor je een grijs kenteken verzekering kunt afsluiten:

  • Grote bestelbus
  • Bestelauto met verhoogd dak
  • Middelgrote bestelauto zonder verhoogd dak
  • Bestelauto met open laadbak, enkele cabine en XTRcab
  • Bestelauto met dubbele cabine

Dit zijn het type auto’s dat je kunt verzekeren voor een grijs kenteken verzekering. Je kunt zo’n verzekering afsluiten voor auto’s tot 3.500 kilo. Voertuigen zwaarder dan dit gewicht worden gerekend als vrachtwagens. Hiervoor moet een aparte vrachtwagenverzekering worden afgesloten.