Wat vergoedt mijn zorgverzekering?

Een zorgverzekering is verplicht in Nederland. De meeste mensen kiezen voor een basisverzekering en dit is voor veel mensen ook genoeg.  Met een basisverzekering wordt namelijk veel gedekt. Denk hierbij aan: anticonceptie, huisartsenbezoek, kraamzorg , dieetadvies of ergotherapie. Helaas moeten sommige mensen wel een andere verzekering afsluiten om bepaalde producten te kopen. Denk hierbij aan het behandelen van eczeem, zonnebrandmiddelen, oogdruppels, kerulac.

Behandelen van eczeem


Veel mensen in Nederland hebben last van eczeem. Ze gebruiken hier middelen voor zoals bepanthen, maar deze producten worden vaak niet vergoed uit het basispakket. Hiervoor is een aanvullend pakket nodig. Als je vaak last hebt van eczeem is het verstandig om een aanvullend pakket aan te schaffen.  Hiermee kan je veel geld besparen voor het kopen van bepanthen.

Zonnebrandmiddelen


Sterke zonnebrandmiddelen worden ook niet vergoed uit het basispakket. Zonnebrandmiddelen met factor 50 of 60 zijn vaak enorm duur, maar wel noodzakelijk voor mensen die snel verbrand worden.  Een aanvullende verzekering vergoed dit wel.

Oogdruppels


Ook speciale oogdruppels worden niet vergoed uit het basispakket.  Denk bijvoorbeeld aan oogdruppels voor mensen met het syndroom van Sjögren of mensen die de oogaandoening keratocunjunctivitis hebben. Een aanvullende verzekering vergoed dit wel.

Kerulac


Kerulac is een middel dat wordt genomen door mensen met lactose intolerantie. Dit is het onvermogen op melksuiker te verteren waardoor er darmklachten ontstaan. Ongeveer 2 procent van de mensen in Nederland heeft dit. Met totaal 17 miljoen mensen in Nederland zijn dit dus veel mensen. Voor deze mensen is het aan te raden om een aanvullende verzekering te nemen.

Er zijn dus veel producten die niet worden vergoed in het basispakket. Heb je deze producten wel nodig? Kies dan voor een aanvullende verzekering om de kosten te beperken.

Wordt een traplift (deels) vergoed door de zorgverzekering?

Bij het laten plaatsen van een traplift in huis zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Zo moet je voldoende ruimte in huis hebben om de traplift kwijt te kunnen. Je hebt hierbij de keuze uit een platformlift met een compleet platform en een traplift met een stoeltje. Daarbij spelen ook de traplift kosten een rol bij de keuze die je maakt. Wist je dat veel aanbieders van trapliften ook tweedehands modellen aanbieden? Met een tweedehands traplift hoeft een dergelijk hulpmiddel helemaal niet zoveel te kosten. Op internet lees je hier meer over.

Ook kun je in aanmerking komen voor een vergoeding om de traplift in huis te laten plaatsen. Zowel verzekeraars als gemeentes keren vergoedingen uit. Lees snel verder, om te zien of dit ook voor jou geldt.

Vergoeding afhankelijk van je verzekering

Het is afhankelijk van de (aanvullende) verzekeringen die je afgesloten hebt, of je in aanmerking komt voor een vergoeding voor de traplift in huis. Houd er hierbij rekening mee dat een traplift vaak niet volledig vergoed wordt. Het gaat hierbij om een gedeeltelijke vergoeding. Op basis van de afgesloten verzekering zal de verzekeraar hulp bieden bij het bekostigen van de traplift. In de polisvoorwaarden van je verzekering kun je hier meer informatie over vinden.

Gemeentes bieden soms ook vergoedingen

Niet alleen via een verzekeraar kun je in aanmerking komen voor een vergoeding. Ook via de gemeente worden regelmatig vergoedingen uitgekeerd voor het plaatsen van een traplift in huis. Het is hierbij afhankelijk van de gemeente waarin je woont, of dit ook voor jou geldt. Op de website van de gemeente, of via het gemeenteloket, kun je hier vaak meer informatie over vinden. Door dergelijke vergoedingen aan te vragen, hoeft de investering in een nieuwe traplift helemaal niet zo groot te zijn.

DE ARBOWETGEVING

Wat is de arbowetgeving precies?

De arbowetgeving, ook wel arbowet of arbeidsomstandighedenwet is een wet om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werkgevers en werknemers te bevorderen. Het uiteindelijke doel van deze wet is om ziekten en ongevallen die veroorzaakt worden door het werk te voorkomen.  Door middel van deze wet hebben werkgevers en werknemers een aantal verplichtingen. In 2007 is de arbowet vereenvoudigd. De arbeidsomstandighedenwet is verdeeld in drie niveaus. Dit zijn de arbowet, het arbobesluit en de arboregeling.

Wat staat er in de arbowet?  

 

De arbowet is de basis van de arbeidsomstandighedenwet. De bepalingen die in deze wet staan gelden op alle plekken waar arbeid wordt verricht. Onze arbowetgeving is een kaderwet, dit is een wet waar algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures geregeld worden, maar de wet bevat geen concrete regels. Het arbobesluit is een verdere uitwerking van de arbowet. Er staan regels in waar werkgevers en werknemers zich verplicht aan moeten houden, dit is om arbeidsrisico’s tegen te gaan. In deze wet staan ook een aantal regels die afwijken/aanvullen, deze zijn voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. De arboregeling is nog een verdere uitwerking van de arbowetgeving. In de arboregeling staan concrete regels en voorschriften waar een bedrijf aan moet voldoen. Er staan eisen in voor bijvoorbeeld arbeidsmiddelen en er staat in hoe een arbodienst zijn taken uit moet voeren. Deze regels en voorschriften zijn ook allemaal verplicht voor zowel werkgever als werknemer.  

Overige wetgeving

 

Daarnaast is er nog een overige wetgeving. Hierin staan een aantal wetten die werknemers beschermen in hun werk. In de overige wetgeving staan: De arbeidstijdenwet, wet arbeid en zorg, de wet verbetering Poortwachter, Algemene Wet Gelijke Behandeling, wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekten, wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, tabakswet, Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht. In deze wetten staan onder andere de regeling van vakantiedagen en verlof en het verbieden van onderscheid maken tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid.  

 

Wat zijn de verplichtingen van werkgevers?

Er zijn een aantal verplichtingen van werkgevers opgenomen in de arbeidsomstandigheden -wet. Ten eerste moet de werkgever een arbo beleid moet ontwikkelen en uitvoeren, dit betekent dat het verrichte werk geen slechte gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers mag hebben. Werkgevers moeten de grootste gevaren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in de kern aanpakken en veranderen. Ze moeten de werkplek, de middelen, methodes en inhoud van het werk zo goed mogelijk aanpassen aan de werknemers. Werkgevers moeten monotone en tempogebonden arbeid zo veel als mogelijk voorkomen. Als volgt moeten ze een Risico-inventarisatie en -evaluatie + een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Ook moeten ze ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn voorkomen en beperken. Werkgevers moeten voorlichting geven aan werknemers over alles in en rondom het bedrijf. Ze moeten arbeidsongevallen en beroepsziekten melden en registreren. Ze moeten voorkomen dat er gevaar is voor derden door de arbeid van de werknemers. Als laatste moeten werkgevers werknemers voorstellen om een keer in de zoveel tijd een arbeidsgezondheids onderzoek te doen.    

Wat zijn de verplichtingen van werknemers?

Naast de verplichtingen van werkgevers hebben werknemers ook een aantal verplichtingen. Ten eerste moeten ze op de juiste manier omgaan met gevaarlijke en schadelijke stoffen. Ze moeten beveiligingen op arbeidsmiddelen op de juiste manier gebruiken en niet aanpassen of weghalen. Werknemers moeten beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken en op de bestemde plek opbergen. Daarnaast moeten ze meedoen aan de instructie die de werkgever geeft en de werkgever inlichten als hij/zij gevaren opmerkt voor de veiligheid of gezondheid van werknemers. Als laatste moeten werknemers en deskundige personen bijstaan bij verplichtingen indien dit nodig is.  

 

Hoe kun je als bedrijf voldoen aan de arbowet?

Als bedrijf moeten de werknemers en de werkgevers aan de verplichtingen voldoen. Ook moet het bedrijf aan alle regels, voorschriften en eisen uit de arboregeling voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor de werkplaats, daarin wordt bepaald hoeveel vierkante meter voor bepaalde benodigdheden zijn vereist. Door de vereenvoudiging van de wet in 2007 is er een arbocatalogus. Werkgevers en werknemers kijken samen hoe het bedrijf het beste aan de voorschriften en eisen kan voldoen. Dit wordt allemaal opgenomen in een arbocatalogus. Een bedrijf kan zich aansluiten bij een catalogus uit hun branche, of ze kunnen er zelf een opstellen. De inspectie SZW controleert en toetst de arbocatalogus. Er is ook een inspectie die checkt of alle voorschriften en eisen worden uitgevoerd zoals dat zou moeten.

In het kort

De wet zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers zich aan verplichtingen houden en de arbeid zo veilig mogelijk is. Er wordt gecontroleerd of het bedrijf aan alle voorschriften en eisen voldoet. Kortom, de arbowet staat voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Accountantskantoor Apeldoorn: diensten

Op zoek naar een accountantskantoor in Apeldoorn? Een accountantskantoor is eigenlijk onmisbaar voor ieder bedrijf. Wanneer u de administratie goed op orde wilt hebben, kan dit kantoor u daar namelijk uitstekend bij helpen. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren. Door de administratie op orde te houden, voorkomt u tal van vervelende problemen. Denk bijvoorbeeld aan naheffingen of extra belastingen alleen maar omdat u papieren niet in orde zijn of niet op tijd zijn ingestuurd.

Een accountantskantoor gevestigd in Apeldoorn helpt u om dit te voorkomen. Alle diensten van een accountantskantoor zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat uw administratie tot in het kleinste detail is geregeld en natuurlijk aan alle eisen voldoet. Daarbij is het niet eens van belang of het om een kleine administratie gaat of de administratie van een heel groot bedrijf. Een accountantskantoor gevestigd in Apeldoorn is namelijk in beide gevallen in staat om alles van u over te nemen en het tot in de puntjes te verzorgen!

Een Accountantskantoor in Apeldoorn: werkzaamheden

Kortgezegd kunt u bij accountantskantoor KRC Van Elderen terecht voor al uw financiële problemen of vraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van de jaarrekening en het bijhouden van de administratie. Ook voor belastingadvies kunt u bij een accountantskantoor in Apeldoorn uitstekend terecht. Daarbij gaat het niet alleen maar om zoveel mogelijk winst te halen, maar ook om slim en duurzaam in de toekomst te investeren. Dat kan onder andere door zorgvuldig en verstandig met de omzet van het bedrijf om te gaan en dit om de juiste manier te besteden. Daardoor ontstaat er namelijk een overschot waardoor de toekomst van uw bedrijf er uitstekend uit ziet.

Ook de jaarrekening opstellen is vanzelfsprekend van groot belang. Er moet een jaarverslag, een winst- en verliesrekening en een balans opgemaakt worden. U kunt natuurlijk heel veel tijd besteden door dit zelf te doen. Het is echter veel eenvoudiger om dit aan KRC Van Elderen uit te besteden. Dit accountantskantoor in Apeldoorn weet precies hoe u deze jaarrekening het beste kunt opstellen en kunt u dan ook perfect helpen!

Gezond bedrijf runnen? Accountantskantoor Apeldoorn helpt u!

Het runnen van een goed bedrijf begint altijd met ervoor te zorgen dat financieel alles op orde is en dat het bedrijf financieel gezond is. Dat kunt u het beste direct bij de start van het bedrijf al mee beginnen. Denk daarbij aan het kiezen van de goede rechtsvorm en andere activiteiten waardoor u meer inzicht krijgt in de toekomstige financiële situatie. Het eerder genoemde accountantskantoor in Apeldoorn kunt u helpen om het bedrijf te starten de juiste keuzes te maken. Daardoor wordt de kans op succes vele malen groter.

Audits van KRC Van Elderen in Apeldoorn

Loopt uw bedrijf goed? Dan wilt u dat natuurlijk ook graag zo houden. Door een audit uit te voeren door een accountantskantoor in Apeldoorn krijgt u snel een duidelijk overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Daarbij ziet u ook direct of u, economisch gezien, op de juiste weg bent. Zo’n audit is overigens niet enkel bedoeld om inzicht te krijgen, maar kan ook als een hulpmiddel worden gezien om bepaalde zaken te veranderingen of als een controle van een ander belastingkantoor.

Kies voor zekerheid!

Bent u op zoek naar een goed en professioneel accountantskantoor in Apeldoorn? Wilt u er zeker van zijn dat de administratie volledig op orde is? Dan is KRC Van Elderen absoluut de beste optie. KRC Van Elderen heeft klanten in tal van branches en helpt zowel kleine als grote bedrijven. Voor meer informatie kunt uiteraard altijd een bezoek brengen aan de website van KRC Van Elderen.

Het doolhof van uitvaartverzekeringen

Het is iets waar je liever niet mee bezig bent. Het afsluiten van uitvaartverzekering. Dit karweitje is natuurlijk erg confronterend, aangezien het over jouw eigen afscheid gaat. Het helpt hierbij ook niet dat de wereld van deze verzekeringen heel complex is. Er zijn veel verschillende types verzekeringen die allemaal andere dingen dekken. Het kost dus wel wat tijd om de juiste verzekering te vinden. Om jou op weg te helpen, hebben we hier alle belangrijke verzekeringstypen naast elkaar gezet. De belangrijkste types verzekeringen zijn de naturaverzekering, de kapitaalverzekering, de combinatieverzekering en de natura sommenverzekering.

De naturaverzekering

De naturaverzekering is een uitvaartverzekering die diensten en standaard producten, zoals een grafkist, dekt. Bij deze verzekeringssoort krijg je dus geen geldbedrag uitbetaald. Welke diensten en producten vergoed worden is sterk afhankelijk van de verzekering die je afsluit.

Alle basisbenodigdheden, zoals vervoer en grafkist, zitten bijna overal bij inbegrepen. Luxere diensten en producten, zoals een grafsteen of persoonlijk graf, zitten vaak alleen in de duurdere naturaverzekeringen. De verzekeraar heeft hier veel invloed op de uitvaart aangezien zij deze vergoeden en regelen. Het voordeel hiervan is dat deze zorgen niet op het bordje van je nabestaanden terecht komt.

De kapitaalverzekering

De kapitaalverzekering is een uitvaartverzekering die een geldbedrag uitkeert. Bij dit type verzekering worden totaal geen diensten of producten vergoed. De uitvaart dient bekostigd te worden met het uitgekeerde bedrag. Dit betekent dat je alles van begin tot eind zelf moet regelen. Het voordeel hiervan is dat je veel keuzevrijheid hebt.

De natura sommenverzekering

De natura sommenverzekering is bijna identiek aan de kapitaalverzekering. Het enige noemenswaardige verschil is dat je bij de natura sommenverzekering verplicht bent het volledige bedrag aan de uitvaart te besteden.

De combinatieverzekering

De combinatieverzekering is een uitvaartverzekering die elementen van de naturaverzekering en de kapitaalverzekering combineert. Een combinatieverzekering bevat nog steeds een pakket aan diensten en producten die door de verzekeraar geregeld wordt. Daarnaast krijg je nog een geldbedrag uitgekeerd dat je kan besteden om de uitvaart te personaliseren.  

Neem de tijd

Nu je weet wat er zich allemaal bevindt in het doolhof van verzekeringen, moet je de tijd pakken om een goed besluit te nemen. Kijk en vergelijk en zorg dat je een uitvaartverzekering vindt die bij jouw wensen past.

Zo breng je het beste de arbo preventie in kaart

Als organisatie dien je de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in kaart te brengen. Al vanaf 1 januari 1994 geldt voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers) deze plicht. Hierbij is het Plan van Aanpak een verplicht onderdeel vanuit de RI&E. Een RI&E dien je als organisatie zelf uit te voeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit door een erkende partij gedaan worden. Wanneer dit binnen de organisatie plaatsvindt, gebeurt dit doorgaans door een preventiemedewerker.

De stappen

Bij de RI&E dien je een aantal stappen te doorlopen. We doorlopen de stappen even kort.

Stap 1 – Inventarisatie

Het is belangrijk dat alle risico’s in een organisatie in kaart worden gebracht. Deze worden ingevuld op de inventarisatielijst. Hierbij worden de werkrisico’s ingedeeld in risicosoorten. Door te werken met vragenlijsten kan worden voorkomen dat risico’s over het hoofd worden gezien. Deze vragenlijsten bestaan uit drie onderdelen te weten: fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s.

Stap 2 – Evaluatie

Bij de evaluatie wordt bepaald hoe groot een risico is. Vergelijk alle risico’s die zijn geïnventariseerd en priorteer deze. Dit is namelijk nodig voor het plan van aanpak. Stel jezelf hierbij de volgende vragen: Hoe groot is de kans op dit risico? Hoe vaak kan dit voorkomen? Hoeveel medewerkers lopen gevaar? Wat zijn eventuele gevolgen?
Tip: een digitaal ri&e instrument kan hierbij helpen

Stap 3 – Plan van aanpak
Misschien wel het belangrijkste, u heeft nu een to do lijst. Hierbij geef je nu aan welke maatregelen er genomen worden om de risico te minimaliseren. Om succesvol te zijn, pak je de oorzaak bij de bron aan, in plaats van bij het gevolg. Voorkomen is immers beter dan genezen. Geef aan wat er voor nodig is, wanneer je ermee aan de slag gaat, wat de kosten zijn en geef ook aan wanneer de maatregel is ingevoerd. Hier kan de inspectie namelijk naar vragen.

Stap 4 – Toetsen
Naast alle reeds genomen maatregelen dient de RI&E getoetst te worden. Volgens de wet dient de RI&E in de meeste gevallen getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst. Wanneer de organisatie bestaat uit minder dan 25 medewerkers hoeft het in sommige gevallen niet. Wanneer er in de branche een erkend ri&e instrument beschikbaar is, hoeft de RI&E niet getoetst te worden.

Stap 5 – Werk aan de winkel

Wanneer alle stappen zijn doorlopen, begint het pas echt. Alle genomen maatregelen dienen uitgevoerd te worden. In het plan van aanpak staat wie wat zal doen en binnen welk termijn. Dit zal dus ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten gaan worden. Vraag desgewenst RI&E advies in.

Tot slot is het raadzaam om jaarlijks het plan van aanpak te updaten. Zijn alle afspraken nagekomen? Een RI&E is dus altijd dynamisch. Zijn er nieuwe situaties ontstaan?

Succes!

Wat zijn de voorwaarden voor een grijs kenteken verzekering?

Huh, een grijs kenteken? Alle Nederlandse kentekens zijn toch geel? Maak je geen zorgen, je hebt niets gemist. Grijs kenteken is slechts een benaming die we geven aan voertuigen die verzekerd zijn voor zakelijk gebruik.

Wat is een grijs kenteken verzekering?

Een grijs kenteken verzekering is een andere benaming voor een bestelautoverzekering. Je herkent een grijs kenteken aan het feit dat de letters op de nummerplaat beginnen met een B of een V. Voorheen was het kentekenbewijs deel 1 van deze verzekering grijs. Tegenwoordig is het gewoon een groene kaart en herken je een grijs kenteken alleen nog aan de nummerplaat.

Voordelen grijs kenteken verzekering

Een grijs kenteken verzekering afsluiten kan je als ondernemer zeker voordelen opleveren. Zo krijg je onder andere een belastingvoordeel en hoef je dus minder belasting te betalen met een dergelijke verzekering. Ook betaal je minder wegenbelasting met een grijs kenteken verzekering.

Voorwaarden grijs kenteken verzekering

Voordat je belastingvoordeel kunt halen met een grijs kenteken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere:

  • Je moet een BTW-nummer hebben en ondernemer zijn. Hiervoor is een getekende verklaring nodig
  • Minimaal 10% van de gereden kilometers moet zakelijk zijn
  • De bestelauto moet voldoen aan bepaalde voorwaarden qua hoogtes en groottes.

Verschillende soorten voertuigen voor grijs kenteken verzekering

Je kunt verschillende soorten voertuigen verzekeren met een grijs kenteken verzekering. Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende auto’s waarvoor je een grijs kenteken verzekering kunt afsluiten:

  • Grote bestelbus
  • Bestelauto met verhoogd dak
  • Middelgrote bestelauto zonder verhoogd dak
  • Bestelauto met open laadbak, enkele cabine en XTRcab
  • Bestelauto met dubbele cabine

Dit zijn het type auto’s dat je kunt verzekeren voor een grijs kenteken verzekering. Je kunt zo’n verzekering afsluiten voor auto’s tot 3.500 kilo. Voertuigen zwaarder dan dit gewicht worden gerekend als vrachtwagens. Hiervoor moet een aparte vrachtwagenverzekering worden afgesloten.

Besparen op je zorgverzekering door te voorkomen in plaats van genezen

Voorkomen is beter dan genezen, als we het gezegde mogen geloven! Dat dit gezegde klopt, blijkt wel uit het feit dat blessures vaak hoge kosten met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van koelmiddelen of een verbandje, om de blessure in eerste instantie zelf te verhelpen. Mocht dit niet werken, dan zal je voor de behandeling van een blessure naar een huisarts, ziekenhuis of specialist moeten. Op basis van de bron van de blessure kan de arts je doorverwijzen naar een fysioloog, waar je vervolgens verschillende oefeningen uitvoert om de pijn te verlichten.

Kosten voor medische hulp worden niet altijd gedekt

Het is afhankelijk van de dekking van je verzekering, welk deel van de kosten gedekt wordt bij een sportmedische behandeling om blessures te verhelpen. Het kan dus voorkomen, dat je een groot deel van het herstel van de blessure zelf moet bekostigen. Iets wat je wenst te voorkomen, door de blessures te voorkomen.

Tip: bekijk aan het eind van het jaar goed welke medische zorg je het komende jaar nodig verwacht te hebben. Zo kan je de verzekeringen laten aansluiten bij de benodigde zorg en voorkom je een hoge rekening.

Voorkom blessures door zooltjes te gebruiken

Blessures zijn zeer regelmatig het gevolg van verkeerd schoeisel. Het kan om die reden het overwegen waard zijn om te investeren in zooltjes. Heb je bijvoorbeeld last van pijn in de bal van je voet? Bekijk de website van een aanbieder van zooltjes in dat geval eens, om te zien welke oplossing de zooltjes in zo’n geval bieden. Zooltjes hebben naast hun corrigerende werking bij een verkeerde houding tijdens het lopen, ook een dempende werking. Dankzij die dempende werking krijgen je gewrichten minder klappen te verwerken, waardoor de kans op een blessure afneemt.

Wat is mediaton?

Heb jij een conflict met iemand en je komt niet samen tot een oplossing maar je wilt daar niet voor naar de rechter gaan? Dit kan bijvoorbeeld zijn met je buren over geluidsoverlast, scheidingen maar ook bij een arbeidsconflict kan het voorkomen dat je ergens samen niet uit komt. Een mediator is misschien dan wel iets voor jou! Een mediator zorgt ervoor dat twee partijen samen tot een oplossing kunnen komen zonder dat daar een rechter of advocaat bij te pas hoeft te komen.

Een mediator is een onafhankelijk persoon die helpt om partijen samen tot een oplossing te laten komen wanneer deze een conflict hebben gehad. Dit gebeurd vrijwillig door beide partijen die allebei graag een oplossing willen hebben maar simpelweg niet zelf kunnen verzinnen. Dit is een goedkope manier om zonder advocaat of rechter een oplossing te vinden, hier zullen dus ook geen strafrechtelijke consequenties aan vast zitten.

Mediatorsfederatie Nederland

Iedereen kan een mediator worden en kan zich ook een mediator noemen. Om dus een bepaalde kwaliteit te kunnen garanderen als mediator kan je geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Hier kan je ook alleen in komen wanneer je een MfN erkende opleiding hebt gestudeerd en afgerond. Wanneer je klaar bent met deze studie moet je je ook jaarlijks bijscholen om geregistreerd te blijven staan.

Hoe kies ik een mediator?

Doordat iedereen zich een mediator kan noemen is het aanbod in mediators aardig groot. Om het je wat gemakkelijker te maken kan je gebruik maken van een mediatorzoekmachine.  Hier kan je mediators zoeken die geregistreerd staan in het MfN en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Je kan ervoor kiezen om een gratis adviesgesprek aan te vragen om te kijken of je denkt dat de mediator bij jouw situatie past.

Hoe kies je een zorgverzekering uit?

Het afsluiten van een zorgverzekering is niet zomaar gedaan. Het is iets waar je de tijd voor moet nemen om er achter te komen wat bij je past. Tegenwoordig zijn er verschillende aanbieders met verschillende verzekeringen, hierdoor wordt het lastig om een keuze te maken. Om die keuze wat makkelijker te maken leg ik je hier hoe je er voor je zelf achter kan komen welke zorgverzekering bij je past en hoe je hier geld op kan besparen.

Basisverzekering

Het is wettelijk verplicht om een basisverzekering te hebben als je in Nederland woont of werkt. De basisverzekeringen zijn in Nederland door de overheid vastgesteld, hierdoor zijn ze bij elke aanbieder het zelfde. De verzekeringspremie mogen de aanbieders wel zelf bepalen, hierdoor kunnen de prijzen per aanbieder verschillen. Zorgverzekeraars mogen je niet weigeren en zijn dus verplicht om je te accepteren. Ieder kind onder de 18 jaar wordt automatisch gratis meeverzekerd bij een van de ouders.

Aanvullende zorgverzekering

Wanneer je niet genoeg hebt aan een basisverzekering is het handig om een aanvullende verzekering te nemen. Hierdoor kun je zelf bepalen waar je extra voor wordt verzekerd, om zo hoge kosten te besparen. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht in Nederland en komt boven op een basisverzekering, dit wordt dus gezien als een extra verzekering.

Welke zorg heb je nodig

Wanneer je aan het oriënteren bent voor een nieuwe zorgverzekering is het verstandig om voor je zelf na te gaan welke zorg je wel nodig hebt maar ook vooral welke zorg niet. Sport jij bijvoorbeeld vaak en ben je snel geblesseerd dan is het verstandig om een aanvullende zorgverzekering te nemen met fysiotherapie er in. Zo kan je alles of een gedeelte terugvragen als je naar de fysiotherapeut moet. Het is ook aan te raden om een aanvullende verzekering orthodontie te nemen als je weet dat je kind een beugel moet. Wanneer je veel naar het buitenland reist kan het verstandig zijn om een aanvullende reisverzekering te nemen, zo ben je ook verzekerd buiten Europa.

Eigen risico

Eigen risico is verplicht om in Nederland te betalen. Je betaald de eerste 385,- zelf aan zorgkosten. Wanneer je er voor kiest om een hoger eigen risico te betalen kan je premie flink omlaag gaan, dit noem je een vrijwillig eigen risico. Dit kan wel in je nadeel zijn wanneer je bijvoorbeeld vaak je zorgverzekering gebruikt. Doe dit dus ook alleen als je de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebruik hebt gemaakt van je zorgverzekeraar. Het is wel verstandig om het eigen risico altijd achter de hand te hebben, zo kan je dit betalen wanneer je bijvoorbeeld plotseling in het ziekenhuis belandt.

Besparen op je zorgverzekering

Om geld te kunnen besparen op je zorgverzekering kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om je zorgverzekering te vergelijken. Hier kan je zelf aangeven welke aanvullende zorgverzekering je er bij wilt hebben en hoeveel eigen risico je wilt besteden. Hierdoor kan de zorgvergelijker voor jouw uitrekenen welke verzekeraar het voordeligst is en het beste bij je past.