ZZP-boekhouder tipt over verzekering

Verzekering voor de zzp’er. Als zzp’er kan je talloze verzekeringen afsluiten. Je dient echter in eerste instantie rond te kunnen komen van de maandelijkse omzet minus kosten, minus reservering voor de belasting. Niet alle verzekeringen zijn in beginsel al direct noodzakelijk. Voor de zzp’er zijn de rechtsbijstand en de aansprakelijkheidsverzekering echter wel aan te bevelen, weet uw boekhouder voor zzp.

Verzekering van het bedrijfsvermogen

BV verzekering voor pand, machines, inventaris, voorraden en auto’s.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de zzp’er

Deze geeft dekking als u schade bij klanten heeft veroorzaakt of als geleverde producten lichamelijk letsel of materiële schade hebben veroorzaakt. 

De rechtsbijstandverzekering

Heeft u als ZZP’er juridische problemen met een klant, dan kost de inhuur van een advocaat in de regel veel geld. Hier kunt u zich voor verzekeren. De rechtsbijstandverzekering dekt in beginsel de:

  • advocaatkosten
  • deurwaarderskosten
  • proceskosten

Verzekeraars, banken en de regering willen de zzp’er soms ook andere verzekeringen laten afsluiten. Dit is voor iedereen persoonlijk of u dit daadwerkelijk doet.  

Goederentransportverzekering

Deze is voor transporteurs of vrachtwagenchauffeurs. De Goederentransportverzekering dekt in beginsel schade die ontstaat bij het vervoer van goederen, zowel door eigen vervoer als door beroepsgoederenvervoer.

De Kredietverzekering

Levert u als ZZP’er goederen op rekening, dan loop je het risico dat je klant niet wil of kan betalen. Een kredietverzekering dekt je risico’s in beginsel af.
Dan zijn er ook nog verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en voor na uw 67ste jaar.

Autoverzekering

Heeft u een auto van de zaak dan kunt u deze all-risk of no-claim verzekeren.

Wat zijn de voor- en nadelen en wat zijn eventuele alternatieven?

Pensioenverzekering

Op je 67e krijg je AOW, maar voor veel zzp’ers is dat niet voldoende. Er zijn tal van pensioenverzekeringen, waaronder de lijfrente. Maar je kan ook voor je pensioen sparen door de overwaarde op je huis te verzilveren of door te beleggen in aandelen of – met meer risico- in bitcoins.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er zijn vele partijen die de zzp’er verplicht aan de AOV willen. Gelukkig is dat tot dusverre niet gelukt. De AOV is een prijzige verzekering en er zitten nogal wat haken en ogen aan (bv uitbetalen na drie maanden ziekte etc).

Het broodfonds

Omdat er veel kritiek is op de AOV en zzp’ers toch iets willen doen om rustig te slapen is het broodfonds populair. Menige zzp’er heft zich nu vrijwillig verzekerd via een broodfonds, merkt boekhouder-zzp op. Het broodfonds is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. In een broodfonds bouw je als het ware samen met andere zelfstandigen een buffer op. Maar een broodfonds is geen verzekering. Een broodfonds heeft tussen de 20 en maximaal 50 leden, er is een reglement en het fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

Jullie maken onderling de afspraken, het bestuur is intern en ook de boekhouding wordt door de leden gedaan; Een medische keuring is er niet en de uitkering is onbelast (één maand eigen risico en geen controle);

Broodfonds is doorgaans goedkoper door lage overheadkosten;

Let op, maandelijkse inleg is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
Deze uitkeringen gaan op basis van schenkingen door de leden aan de ‘zieke’;
De maximale uitkering bedraagt 2 jaar;

Is het totale spaardoel bereikt en blijkt er niemand, dan storten ze aan het einde van het jaar het overschot terug. Bij het tussentijds beëindigen krijg je het saldo van de eigen broodfondsrekening terug. Dit kan lager zijn doordat er is uitgekeerd aan een ‘zieke’;

Het broodfonds keert tevens uit als de eigen spaarpot nog niet vol zit;

Een combinatie van de AOV en het broodfonds is mogelijk. Deelname in een broodfonds is te combineren met een AOV. Hierdoor blijkt een kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt via dit broodfonds. Is er sprake van een langere periode van ziekte dan is het de bedoeling dat de AOV uitbetaalt. Hierdoor is er een lagere premie voor de AOV, dan als er meteen voor de AOV had gekozen.

Informeer wel eerst even goed bij uw verzekeraar wat er in de polis is gedekt. Dit is uw verantwoordelijkheid.