Zo breng je het beste de arbo preventie in kaart

Als organisatie dien je de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in kaart te brengen. Al vanaf 1 januari 1994 geldt voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers) deze plicht. Hierbij is het Plan van Aanpak een verplicht onderdeel vanuit de RI&E. Een RI&E dien je als organisatie zelf uit te voeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit door een erkende partij gedaan worden. Wanneer dit binnen de organisatie plaatsvindt, gebeurt dit doorgaans door een preventiemedewerker.

De stappen

Bij de RI&E dien je een aantal stappen te doorlopen. We doorlopen de stappen even kort.

Stap 1 – Inventarisatie

Het is belangrijk dat alle risico’s in een organisatie in kaart worden gebracht. Deze worden ingevuld op de inventarisatielijst. Hierbij worden de werkrisico’s ingedeeld in risicosoorten. Door te werken met vragenlijsten kan worden voorkomen dat risico’s over het hoofd worden gezien. Deze vragenlijsten bestaan uit drie onderdelen te weten: fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s.

Stap 2 – Evaluatie

Bij de evaluatie wordt bepaald hoe groot een risico is. Vergelijk alle risico’s die zijn geïnventariseerd en priorteer deze. Dit is namelijk nodig voor het plan van aanpak. Stel jezelf hierbij de volgende vragen: Hoe groot is de kans op dit risico? Hoe vaak kan dit voorkomen? Hoeveel medewerkers lopen gevaar? Wat zijn eventuele gevolgen?
Tip: een digitaal ri&e instrument kan hierbij helpen

Stap 3 – Plan van aanpak
Misschien wel het belangrijkste, u heeft nu een to do lijst. Hierbij geef je nu aan welke maatregelen er genomen worden om de risico te minimaliseren. Om succesvol te zijn, pak je de oorzaak bij de bron aan, in plaats van bij het gevolg. Voorkomen is immers beter dan genezen. Geef aan wat er voor nodig is, wanneer je ermee aan de slag gaat, wat de kosten zijn en geef ook aan wanneer de maatregel is ingevoerd. Hier kan de inspectie namelijk naar vragen.

Stap 4 – Toetsen
Naast alle reeds genomen maatregelen dient de RI&E getoetst te worden. Volgens de wet dient de RI&E in de meeste gevallen getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst. Wanneer de organisatie bestaat uit minder dan 25 medewerkers hoeft het in sommige gevallen niet. Wanneer er in de branche een erkend ri&e instrument beschikbaar is, hoeft de RI&E niet getoetst te worden.

Stap 5 – Werk aan de winkel

Wanneer alle stappen zijn doorlopen, begint het pas echt. Alle genomen maatregelen dienen uitgevoerd te worden. In het plan van aanpak staat wie wat zal doen en binnen welk termijn. Dit zal dus ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten gaan worden. Vraag desgewenst RI&E advies in.

Tot slot is het raadzaam om jaarlijks het plan van aanpak te updaten. Zijn alle afspraken nagekomen? Een RI&E is dus altijd dynamisch. Zijn er nieuwe situaties ontstaan?

Succes!