Steeds vaker kiest men voor alles onder één dak bij tandtechniek

 

Waar het voorheen heel gebruikelijk was om een behandeling aan uw gebit, zoals het plaatsen van een kunstgebit of implantaten, uit te laten voeren door uw vaste tandarts, kiezen mensen steeds vaker voor een praktijk met alles onder één dak. Dit wil zeggen, dat de behandeling en de productie van kronen, bruggen en kunstgebitten binnen dezelfde praktijk worden uitgevoerd. Dergelijke behandelingen in een dag waren al erg populair in het buitenland, waar zelfs volledige reizen voor georganiseerd werden vanuit Nederland. Ook in Nederland zelf zien we hier echter een steeds duidelijkere trend in ontstaan de laatste tijd.

Voor dit artikel spraken we met Philip Vink van Vink Tandtechniek, een tandarts die inmiddels meerdere van deze praktijken in Nederland heeft geopend. Wat zijn volgens hem de voornaamste voordelen aan een gespecialiseerde tandtechnieker? Is de uitvoering van een dergelijke behandeling niet veel duurder, dan de keuze voor uw vaste tandarts? Enzovoorts. Vragen die u wellicht zelf ook zou hebben, als u een kunstgebit overweegt.

Het voordeel van een gespecialiseerd tandtechnieker

Het voornaamste voordeel van praktijken die zowel de behandeling als de productie van een kunstgebit uitvoeren, is de vaak persoonlijkere en gespecialiseerde service die u geboden wordt. Gedurende de dag wordt u voortdurend door dezelfde tandarts geholpen, wat u een vertrouwd gevoel zal geven. Zeker een ingrijpende behandeling als het plaatsen van een kunstgebit kan de nodige spanning met zich meebrengen, waardoor een vertrouwd gevoel bij de tandarts zeer gewenst is. Vaak krijgt u voorafgaand aan de behandeling een uitgebreid intakegesprek, om kennis te maken met uw tandarts voor deze dag, de werkwijze van de praktijk en het programma op de dag van de behandeling. Zo weet u precies waar u aan toe bent, voordat het kunstgebit geplaatst wordt.

Een kunstgebit in een dag laten plaatsen

Wellicht klinkt het wat gek, binnen een dag een kunstgebit laten plaatsen. Het kunstgebit moet immers eerst worden opgemeten, vervolgens geproduceerd worden en tot slot nog worden geplaatst in uw mond. Toch kan het, met deze nieuwe manier van werken! Een dergelijke gespecialiseerde tandartspraktijk heeft over het algemeen een tandtechnisch laboratorium in huis, waar uw kunstgebit dezelfde dag nog kan worden geproduceerd. Doordat de tandarts eerst het gewenste formaat voor uw kunstgebit opmeet en deze vervolgens zelf produceert, is de kans op foutjes in het model kunstgebit minimaal.

Dit is ook direct het voornaamste verschil met de conventionele wijze van werken. Voorheen liet u uw gebit door uw vaste tandarts opmeten, waarna deze een extern tandtechnisch laboratorium de opdracht gaf om uw kunstgebit te laten produceren. Dit kost logischerwijs meer tijd en de kans op fouten wordt groter.

Kosten van een behandeling bij een gespecialiseerde tandtechnieker

Qua kosten verschilt de conventionele behandeling niet van de nieuwe manier van werken. Over het algemeen vergoedt uw zorgverzekeraar namelijk 75% van de kosten vanuit uw basisverzekering. Als u daarbij ook nog een aanvullende tandartsverzekering heeft, is de kans groot dat ook het resterende deel door uw verzekeraar wordt vergoed.

Dit maakt het des te aantrekkelijker om te kiezen voor het laten plaatsen van een kunstgebit bij een gespecialiseerde tandtechnieker. U weet precies waar u aan toe bent, u heeft in één dag een kunstgebit en u betaalt niet meer dan bij andere werkwijzen!

Bron: TK-Schiedam.nl