Welke tandartskosten worden gedekt?

Als je jonger bent dan 18 jaar dan wordt een groot deel van je tandartskosten vergoed uit de basiszorgverzekering. Wanneer je ouder dan 18 jaar bent dan denkt de basisverzekeringen maar in enkele gevallen specialistische behandelingen. Als je verwacht dat er grote ingrepen aan je gebit noodzakelijk zijn dan kun je ervoor kiezen om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Dit zal dan namelijk op dat moment een meer voordelige oplossing zijn dan zelf betalen. Aan een tandarts in Amsterdam kun je altijd vragen of deze verwacht dat er grote ingrepen nodig gaan zijn.

Mondzorg tot 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar worden in dat geval de meeste tandartsbehandelingen volledig voor je vergoed. Verschillende voorbeelden van deze behandelingen zijn: minimaal een keer per jaar een periodieke controle, incidenteel onderzoek naar aanleiding van een klacht, verwijderen van tandsteen, behandeling van het tandvlees maar ook verdovingen en vullingen vallen onder de tandartsbehandelingen die voor mensen tot 18 jaar vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Mondzorg vanaf 18 jaar

Als je ouder bent dan 18 jaar dekt je basisverzekering bijvoorbeeld niet de jaarlijkse controle of het aanbrengen van vullingen en kronen. Wil je voor periodieke tandzorg en eenvoudige tandzorg wel verzekerd worden dan kun je kiezen voor heel veel verschillende aanvullende verzekeringen. Zo zijn er een aantal zorgverzekeraars die aparte tandartsverzekeringen aanbiedingen en andere bieden deze dekking voor de tandzorg via aanvullende verzekeringen. De vergoedingen van mondzorgkosten variëren van 75 procent vergoeding vanaf 150 tot een volledige vergoeding bij meer dan 1000 euro kosten. Het is namelijk zo dat hoe hoger je dekking is hoe meer premie je zorgverzekeraar rekent. Toch zijn er een aantal tandartsbehandelingen die wel worden verzekerd vanuit de basisverzekering. Deze worden vaak berekend met je eigen risico. Voorbeelden van deze behandelingen zijn chirurgische tandheelkundige hulp door een specialist, röntgenonderzoek voor deze chirurgische tandheelkundige hulp en uitneembare kunstgebitten voor de boven- of onderkaak. Tandheelkunde zorgt er eigenlijk voor dat je gebit niet verder achteruit gaat en wordt alleen vergoed vanuit je basisverzekering als het gaat om ernstige stoornissen of afwijkingen van je mond of gebit en bij lichamelijke of geestelijke aandoeningen en bij medische behandelingen waarvan het resultaat ook afhankelijk is van tandheelkundige zorg. De basisverzekering vergoed orthodontie alleen bij een zeer ernstig ontwikkelings– of groeistoornis van het mond of gebit. Dus mocht dit niet het geval zijn dan is het wel verstandig om een extra verzekering af te sluiten.