Autoverzekeringen Vergelijken

Je autoverzekeringen laten vergelijken met een autoverzekering calculator kan zeker veel voordeel opleveren. Vind hier de meest voordelige autoverzekering voor uw specifieke situatie, rekening houdend met het aantal schadevrije jaren, leeftijd van u en van uw auto – om zo de beste autoverzekering te vinden.

Het is voor de meeste autobezitters mogelijk om een goedkope premie te vinden voor de autoverzekering, zonder dat aan de dekking wordt ingeboet. Probeer het gewoon, het kost niets!

Tips Autoverzekering

  • Nieuwwaarde van de auto. Het is belangrijk om te weten hoe de nieuwwaarde van de auto wordt berekend. De verzekering bepaalt op basis hiervan hoeveel geld u uitgekeerd kunt krijgen bij schade.
  • Maximum cataloguswaarde: Kijk of er in de polis een maximale cataloguswaarde is opgenomen. Voorbeeld: Als de auto een maximum cataloguswaarde van 17.000 Euro heeft, wordt een eventuele meerwaarde van de auto niet vergoed.
  • Auto-accessoires: Er zijn autoverzekeringsmaatschappijen die een extra premie berekenen voor het verzekeren van autoaccessoires. Dit bedrag kan oplopen tot 10 procent extra premie.
  • Antidiefstalsysteem: Sommige autoverzekeraars stellen de eis dat als de auto meer dan een bepaald bedrag waard is, een antidiefstalsysteem wordt aangebracht.
  • Vervangende auto: De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden een vervangende auto als er sprake is van een ongeval, maar niet altijd.

Autoverzekering voor jongeren

Een autoverzekering afsluiten voor jongeren, is een dure liefhebberij. Verzekeringsmaatschappijen zien jongeren als een risicogroep, waarop zij hun premies hebben aangepast. Onder jongeren wordt verstaan automobilisten die nog geen 25 jaar zijn. De reden voor de hogere premies die gelden voor jongeren, is dat zij relatief meer schade veroorzaken dan oudere automobilisten. Ook het feit dat jongeren nog over niet zoveel rij-ervaring beschikken, wordt hierin meegenomen. Deze laatste reden is natuurlijk niet zo eerlijk; je moet immer wel de kans hebben om rij-ervaring op te doen!

Soorten autoverzekeringen

Ook voor jongeren geldt, dat zij kunnen kiezen uit 3 soorten autoverzekeringen.,

WA verzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die verplicht is en schade aan derden vergoedt.

WA Beperkt Casco

Naast schade aan anderen wordt ook schade aan de eigen auto door o.a. brand, storm, kortsluiting, hagel, diefstal, ruitbreuk, overstekend wild etc.(invloeden van buitenaf) verzekerd.

WA Volledig Casco (All Risk)

Vergoedt in principe alle schades aan de eigen auto en ook schades die door eigen schuld zijn veroorzaakt (uiteraard als het niet met opzet is gebeurd).

Zeker voor jongeren is het goed om grondig te bekijken welke verzekeraar de goedkoopste autoverzekering aanbiedt. Hierover is vele informatie te vinden, en het loont de moeite zeer zeker.

Autoverzekering jongeren

Jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald, kopen vaak een wat oudere auto. Deze is goedkoper, het behalen van het rijbewijs heeft al heel veel geld gekost en het budget is vaak (nog) ontoereikend om een nieuwe auto aan te schaffen. In dit geval is een WA verzekering meestal voldoende, zeker als de auto acht jaar of ouder is.

Vergelijken van autoverzekeringen voor jongeren

Vergelijk vooral de verschillende autoverzekeringen! Er zijn verzekeringen die zich speciaal richten op autoverzekeringen voor jongeren, maar dit betekent niet altijd dat deze de voordeligste zijn of de beste voorwaarden hebben. Het beste is om alle autoverzekeringen met elkaar te vergelijken. Via de vergelijking moet bijna altijd de leeftijd worden ingevuld, en zodoende wordt een compleet plaatje gemaakt met het vergelijk van alle autoverzekeringen. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden de mogelijkheid om online deze informatie te verzamelen, of om online een offerte aan te vragen.

Tip:

Het opbouwen van schadevrije jaren begint ook met een ‘gewone’ WA verzekering. No claim korting voor de toekomst kan op deze wijze ook worden verkregen. Voorzichtig rijden, goed rijden en eventueel kleine schades (die door eigen schuld zijn veroorzaakt zelf betalen) zorgt ervoor dat de premie voor de autoverzekering zo snel mogelijk lager wordt. En ieder jaar schadevrij rijden plus ieder jaar een jaartje ouder worden, zorgt voor dubbel voordeel!